Tập ảnh : Sự kiện: Cỏằ˜NG Đỏằ’NG CÙNG TRỏºº ĐI Bỏằ˜ ĐỏºắN TRặ¯ỏằœNG CHAè€O Mặ¯è€NG KIè‰ NIÊèÊM 60 NăM GIAè‰I PHOèNG THUè‰ ĐÔ

105